Glavni menu
Testovi


Testovi znanja s ponuđenim odgovorima
Testovi znanja s ponuđenim odgovorima odgovaraju širem krugu publike jer ponuđeni odgovor može podsjetiti na točan odgovor. Nikako ne treba isključiti i faktor sreće.
testovi:
anketirano: 433
anketirano: 2686
anketirano: 2681
anketirano: 2959
anketirano: 6849