Glavni menu
Testovi


Testovi znanja s ponuđenim odgovorima
Testovi znanja s ponuđenim odgovorima odgovaraju širem krugu publike jer ponuđeni odgovor može podsjetiti na točan odgovor. Nikako ne treba isključiti i faktor sreće.
testovi:
anketirano: 453
anketirano: 2864
anketirano: 2823
anketirano: 3169
anketirano: 7169