Glavni menu
Testovi


Testovi znanja s ponuđenim odgovorima
Testovi znanja s ponuđenim odgovorima odgovaraju širem krugu publike jer ponuđeni odgovor može podsjetiti na točan odgovor. Nikako ne treba isključiti i faktor sreće.
testovi:
anketirano: 441
anketirano: 2746
anketirano: 2730
anketirano: 3048
anketirano: 6959